学习讲越南语 : 通过Email, 文字以及语音聊天学习讲越南语

学习讲越南语

通过Email, 文字以及语音聊天学习讲越南语

主页 > 网路学外语 > 学习讲越南语


French version  English version  Spanish version  German version  chinese simplified version  chinese traditional version Japanese version Korean version

在网路, 通过与母语人士而又在学习您的语言的人士交流来学习越南语. 通过写作或对话来增强您的越南语语法以及会话能力.

语言交换补足了其它的学习形式, 诸如: 课堂, 文化沉浸以及多媒体, 因为您一定要把所有您所学到的与母语人士在安全而互助的环境下练习.

基本
什么是语言交换?
为什么进行语言交换?
如何进行语言交换?
注册免费添加您的档案!...一种 "最佳的学习外语的方式之一"

- 华尔街日报

语言交换学习的优点包括:
  • 学习普通母语人士使用的真正越南语(俚语,表达,等等)
  • 习惯母语人士在真实越南语(随意)对话中的讲话方式
  • 结交来自越南语文化的朋友
语言交换学习不需要花很多钱, 因为我们提供免费的指导以及对话课程计划给您, 这样您就可以自己开展语言交换了.

了解更多优点, 请见为什么进行语言交换.

您可以在这里做什么呢?

在MyLanguageExchange.com, 您可以
我们提供免费, 有用的指导和技巧帮助您了解如何进行语言交换, 而且还提供由语言交换专家设计的免费课程计划. 内容十分有趣可以让您和新的学习伙伴很容易进入并获得有效的练习.

简单地说, 通过语言交换您就有了所有您需要的手段来练习和学习越南语.


Email, 文字聊天或语音聊天?

至于哪一种交换方式适合您, 取决于您的越南语程度以及您的学习目标. 来看看哪一种交换方式对您最合适.


练习之前

在您开始练习之前, 请阅读免费的指导如何进行语言交换来了解如何有效地进行语言交换.


立即开始寻找伙伴

立即开始寻找越南语交换伙伴, 祝交流愉快!

寻找说越南语的伙伴
您的母语是:

点击这里进行高级搜索.
MyLanguageExchange.com "正在网路上做一件不平凡的事."

Yahoo! Internet Life Magazine Logo
"我们的知识水平得到很大的提高. 你们让我们梦想成真."

- Juan Jose Guerrero, Seville (西班牙)
阅读全文

我们最新的越南语会员

这里列出了最近加入的母语为越南语的会员, 他们可以成为您的伙伴.
想查看所有母语为越南语的已注册会员, 请点击这里.
逐个点击名字了解更多详情或者联系这位会员.
名字 国家
(城市)

练习
语言
描述

Pháp

March 28, 2017
越南
(Hanoi)
越南语
英语
I am Vietnamese. I am learning English, I want to find a native English speaker to learn.

Gloria

March 28, 2017
越南
(Ho Chi Minh)
越南语
英语
Hi, I'm Gloria, nice to meet you. I'm looking for someone who can practice English with me and I will help you to learn Vietnamese in return.

Thank

March 27, 2017
越南
(Hanoi)
越南语
英语
I want to speak English fluently

Nguyễn Trần Anh

March 27, 2017
越南
(Hồ Chí Minh)
越南语
英语
hi guys, i'm the girl vietnamese. i want to connect with friends around world, please

Chi

March 27, 2017
越南
(ha noi)
越南语
英语
I'm Chi

tran

March 27, 2017
澳大利亚
(fairfield)
越南语
英语
Hi.my name son.nice to see you all

hung

March 27, 2017
越南
(Hanoi)
越南语
英语
I'm from Vietnamese and I want to improve my English


March 27, 2017
越南
(Ban quản lý ODA Vĩnh Phúc)
越南语
英语
I'm Nam ,33 years old, i come from vietnam, i want to make more fiends for learning english, who use english everyday.

Nguyễn

March 27, 2017
越南
(Ho Chi Minh)
越南语
英语
I want to learn english

Dave

March 27, 2017
加拿大
(Vancouver)
越南语
英语
韩语
日语
Hello, Born in Canada and lived in Vancouver pretty much all my life. I'm interested in learning Korean and Chinese because I love the cultures, food and people. In exchange I can help with English and Vietnamese. Some of my interests are travelli.....

Ha

March 26, 2017
越南
(Hochiminh)
越南语
汉语, 普通话
I would like to study Chinese, can exchange Vietnamese or English

Tran

March 26, 2017
越南
(Hochiminh)
越南语
英语
Hello everybody

Le

March 26, 2017
越南
(HCM)
越南语
英语
Hi, I'm studying at Ho Chi Minh University of technology in VietNam, i want to practice my english language skill for my research jobs and also speaking skill so that i will not be afraid talking english in the future.

Vinh

March 26, 2017
日本
(Kanazawa)
越南语
英语
I'm Vietnamese, currently in Japan for my post grad course. I'm here to looking for chances to interact with like minded people.

Tuan

March 26, 2017
越南
(Ha Noi)
越南语
英语
Xin chào tất cả các bạn! Mình tên là Tuấn, mình đến từ Việt Nam. Hiện tại mình rất muốn phát triển tiếng anh, đặc biết là kỹ năng giao tiếp để có thể làm việc và giao tiếp tốt hơn với các đối tác nước ngoài! Trân trọng.

Kate

March 28, 2017
越南
(Ho Chi Minh)
越南语
泰语
英语
汉语, 普通话
Hello ! My name is Kate. I'm a Vietnamese girl. I like learning foreign languages. I can speak Vietnamese, Thai, English and a little Chinese. I hope to practice languages with everyone. Because Practice makes perfect. Thank you so much. LineID :

Bui Thi

March 25, 2017
越南
(Ho Chi Minh City)
越南语
英语
My name is Thanh, I really want to travel other country and talk with foreiner, that i want to learn about their culture. That why want to learn English.

Daisy

March 25, 2017
越南
(Ha Noi)
越南语
英语
I want to chat in English for a while to improve my speaking kills. Do you want to talk to me?

Nhu Vu

March 26, 2017
越南
(Danang)
越南语
英语
I'm Vu, from Vietnam. I am an 19 years old IT student. I'm also studying to be an indie game developer. I like meeting and talking to people, making new friends. Feel free to contact me!

Jenny

March 25, 2017
越南
(Ho Chi Minh)
越南语
英语
Hello, my name is jenny, I am 31 years old. I am an economist construction engineer. I wish I could speak english fluently. Please help me!

点击这里查看所有越南语会员
点击这里进行高级搜索


基本
什么是语言交换?
为什么进行语言交换?
如何进行语言交换?
注册免费添加您的档案!


媒体介绍
Yahoo! Internet Life
Magazine


会员心声
"我的语言交换进行的非常棒"-"我们对语言交换满意之极. 感谢你们建立的一切, 感谢你们所做的一切."

- John C., 美国纽约


"到目前为止我的体会非常好."- "这是我第一喜欢的网页. 谢谢."

- 美国


..."我一直使用你们的网页练习法语, 我会把这个网站推荐给我认识的每一个人."

- Katerina Vallianatos, ESL教师, 美国


..."我花了大约一个多月的时间才找到一个合我的口味的网站. 真心的祝贺并谢谢你们. 请继续这个美好的事业."

- Paskoila, 加拿大魁北克 St- Jean


"我把你们的网页推荐给了我的西班牙语老师以及其他的学生. 我觉得是个好主意. "-"以后成为教师我会更多的利用它. 谢谢."

- 美国


..."终于在网路上找到一些有用的东西."

- Niel Smith, 美国加州硅谷

查看会员心声全文版权所有 © 2000-2017 MyLanguageExchange.com


115种语言 包括
  Learn English online: Learn to speak English free英语 (ESL)  Learn Spanish online: Learn to speak Spanish free西班牙语  Learn French online: Learn to speak French free法语  Learn Italian online: Learn to speak Italian free意大利语  Learn German online: Learn to speak German free德语  Learn Japanese online: Learn to speak Japanese free日语  Learn Korean online: Learn to speak Korean free韩语 
 Learn Chinese online: Learn to speak Chinese free中文  (国语广东话) Learn Portuguese online: Learn to speak Portuguese free葡萄牙语  Learn Russian online: Learn to speak Russian free俄语  Learn Thai online: Learn to speak Thai free泰语  Learn Swedish online: Learn to speak Swedish free瑞典语 Learn Greek online: Learn to speak Greek free希腊语  Learn Arabic online: Learn to speak Arabic free阿拉伯语 
[ 查看所有语言 ] 


个人隐私  使用条款  Link to Us