學習講越南語 : 通過Email, 文字以及語音聊天學習講越南語

學習講越南語

通過Email, 文字以及語音聊天學習講越南語

主頁 > 网路學外語 > 學習講越南語  


French version  English version  Spanish version  German version  chinese simplified version  chinese traditional version Japanese version Korean version在网路, 通過与母語人士而又在學習您的語言的人士交流來學習越南語. 通過寫作或對話來增強您的越南語語法以及會話能力.

語言交換補足了其它的學習形式, 諸如: 課堂, 文化沉浸以及多媒体, 因為您一定要把所有您所學到的与母語人士在安全而互助的環境下練習.


...一种 "最佳的學習外語的方式之一"

- 華爾街日報
2002年11月18日

語言交換學習的优點包括:
  • 學習普通母語人士使用的真正越南語(俚語,表達,等等)
  • 習慣母語人士在真實越南語(隨意)對話中的講話方式
  • 結交來自越南語文化的朋友
語言交換學習不需要花很多錢, 因為我們提供免費的指導以及對話課程計划給您, 這樣您就可以自己開展語言交換了.

了解更多优點, 請見為什么進行語言交換.

您可以在這里做什么呢?

在MyLanguageExchange.com, 您可以
我們提供免費, 有用的指導和技巧幫助您了解如何進行語言交換, 而且還提供由語言交換專家設計的免費課程計划. 內容十分有趣可以讓您和新的學習伙伴很容易進入并獲得有效的練習.

簡單地說, 通過語言交換您就有了所有您需要的手段來練習和學習越南語.


Email, 文字聊天或語音聊天?

至于哪一种交換方式适合您, 取決于您的越南語程度以及您的學習目標. 來看看哪一种交換方式對您最合适.


練習之前

在您開始練習之前, 請閱讀免費的指導如何進行語言交換來了解如何有效地進行語言交換.


立即開始尋找伙伴

立即開始尋找越南語交換伙伴, 祝交流愉快!

尋找說越南語的伙伴
您的母語是:

點擊這里進行高級搜索.
MyLanguageExchange.com "正在网路上做一件不平凡的事."

Yahoo! Internet Life Magazine Logo
- 2001年1月
"我們的知識水平得到很大的提高. 你們讓我們夢想成真."

- Juan Jose Guerrero, Seville (西班牙)
2002年2月25日

閱讀全文

我們最新的越南語會員

這里列出了最近加入的母語為越南語的會員, 他們可以成為您的伙伴.
想查看所有母語為越南語的已注冊會員, 請點擊這里.
逐個點擊名字了解更多詳情或者聯系這位會員.
名字 國家
(City)
?
練習
語?
描述

Khanh

August 29, 2014
越南
(Ha Noi)
越南語
英語
I want to make friend over the world and share everything around us. I'm openmind, easy going and humorous. Glad to talk with everyone!!!

Như

August 29, 2014
越南
(Ho Chi Minh City)
越南語
韓語
英語
Hello, my name is Nguyet. I'm Vietnamese. I'm very interested in Korea language n culture so I wanna study Korean. Beside i want to improve English. I can help you to study Vietnamese. Let's contact with me

Đan

August 29, 2014
越南
(Ho Chi Minh)
越南語
英語
法語
im a 22 year old vietnamese girl trying to speak french, I'm just a newbie in learning french. I'm so appreciated to be much helped from french native. i can teach you vietnamese. Salut, a bientot!

mimamimo

August 29, 2014
越南
(Hanoi)
越南語
英語
I want to practice my English speaking, glad to help anyone who want to learn more about Vietnamese

Dung

August 29, 2014
越南
(Long An)
越南語
英語
My name's Dung. I'm from VietNam. I'm very interested in meeting with new people. I want to improve my English skill. Thanks

May

August 29, 2014
越南
(Ho Chi Minh)
越南語
英語
- I like to make friend and improve my English

Jenny

August 29, 2014
越南
(Ho Chi Minh)
越南語
英語
I'm Ngoc Bich from Ho Chi Minh city, Vietnam. I love English and I believe that with the support of this effective tool, I could step to all of my dreamed cities. Great to meet all of you!

Hanna

August 28, 2014
越南
(Hồ Chí Minh)
越南語
英語
Hello everyone. I'm a sophomore student. I'm glad to meet everyone. I want to improve english for my job in future and to travel. Can everyone help me?

Nghiêm

August 30, 2014
越南
(Ho Chi Minh)
越南語
英語
I love meeting a new friend and practicing English with them. Cause my English is not good. So You all guy can help me to learn English and I certaintly help you to learn Vietnamese. If you want ^^. Love you all

Tuyet

August 29, 2014
越南
(Ho Chi Minh city)
越南語
英語
tôi tên Tuyết ,tôi đến từ Việt Nam ,tôi rất muốn được nói tiếng anh như người bản xứ Tiếng anh của tôi không được tốt nên tôi muốn tìm kiếm bạn bè trên trang wepsite để giúp đỡ và trao đổi ngôn ngữ ngữ với nhau để cũng nhau tiến bộ .yh bagia_81tuoi

Trang

August 28, 2014
越南
(TP.Hồ Chí Minh)
越南語
英語
I want to learn English.

An

August 28, 2014
越南
(Hanoi)
越南語
英語
I am Vietnamese and I want to practice speaking english

Hue

August 29, 2014
德國
(Stuttgart)
越南語
德語
英語
I am a Master student in Stuttgart (study in English). I really want to improve my German to enjoy my life better here in Germany. I enjoy singing, reading, cooking etc. Very happy to be your language practice partner :)

Nguyen

August 28, 2014
越南
(Hai phong)
越南語
英語
俄語
Hi, i am felmale and i am 33 year olds. I 'd like to make friend with people who want to learn Vietnamese and know more about our culture. My English is not so good but i think we can understand each other. Have a good day !

Chang

August 28, 2014
越南
(Hanoi)
越南語
英語
日語
西班牙語
Hi! I'm Trang (or Chang - like Cho Chang in Harry Potter), you can call me Chang or Trang or Kat, or Kathy.. Well, i love reading books, listening to music (a big fan of MIKA), doodling, playing guitar and traveling. I'm looking for foreign friends t.....

Kim

August 28, 2014
美國
(Harvey)
英語
越南語
漢語,普通話
韓語
日語
I like to learn different languages

Yuna

August 30, 2014
越南
(Ha Noi)
越南語
日語
英語
Hello there. I'm 23 years old Vietnamese girl. I'm studying Japanese so I'm looking for some Japanese friend to help me improve my Japanese. I will teach you Vietnamese if you want and take you around HN when we have freetime. Drop me a message if yo.....

Ngoan

August 27, 2014
越南
(Can Tho)
越南語
英語
hello everybody! My name is Ngoan. I'm majoring in English translation and interpretation. I love English and want to make friends with you all. :)

Ha

August 30, 2014
越南
(Ha Noi)
越南語
英語
Hi guys!Nice to meet you. My name is Ha. I'm from Vietnam. Learning English is my passion. But I'm still not good at English. I hope you will help me. I will teach you Vietnamese if you want.

Anh

August 27, 2014
愛爾蘭
(Dublin)
越南語
英語
My name's Anh, from Vietnam, 26 years old. I will be living in Dublin for 1 year as a student. I would like to improve my English especially pronunciation and vocabulary. I would help you learn Vietnamese in return.

點擊這里查看所有越南語會員
點擊這里進行高級搜索


基本
什么是語言交換?
為什么進行語言交換?
如何進行語言交換?
注冊免費添加您的檔案!


媒体介紹
Yahoo! Internet Life
Magazine


會員心聲
"我的語言交換進行的非常棒"-"我們對語言交換滿意之极. 感謝你們建立的一切, 感謝你們所做的一切."

- John C., 美國紐約, 2001年3月29日


"到目前為止我的体會非常好."- "這是我第一喜歡的网頁. 謝謝."

- 美國, 2001年3月29日


..."我一直使用你們的网頁練習法語, 我會把這個网站推荐給我認識的每一個人."

- Katerina Vallianatos, ESL教師, 美國, 2001年1月1日


..."我花了大約一個多月的時間才找到一個合我的口味的网站. 真心的祝賀并謝謝你們. 請繼續這個美好的事業."

- Paskoila, 加拿大魁北克 St- Jean, 2001年11月3日


"我把你們的网頁推荐給了我的西班牙語老師以及其他的學生. 我覺得是個好主意. "-"以后成為教師我會更多的利用它. 謝謝."

- 美國, 2001年3月29日


..."終于在网路上找到一些有用的東西."

- Niel Smith, 美國加州硅谷, 2001年2月9日

查看會員心聲全文版權所有 © 2000-2014 MyLanguageExchange.com


115种語言 包括
Learn English online: Learn to speak English free英語 (ESL) Learn Spanish online: Learn to speak Spanish free西班牙語 Learn French online: Learn to speak French free法語 Learn Italian online: Learn to speak Italian free意大利語 Learn German online: Learn to speak German free德語 Learn Japanese online: Learn to speak Japanese free日語 Learn Korean online: Learn to speak Korean free韓語
Learn Chinese online: Learn to speak Chinese free中文 (國語, 廣東話) Learn Portuguese online: Learn to speak Portuguese free葡萄牙語 Learn Russian online: Learn to speak Russian free俄語 Learn Thai online: Learn to speak Thai free泰語 Learn Swedish online: Learn to speak Swedish free瑞典語 Learn Greek online: Learn to speak Greek free希腊語 Learn Arabic online: Learn to speak Arabic free阿拉伯語
[ 查看所有語言 ]

個人隱私 使用條款 加入 工作机會 Link to Us